Prekių katalogas

Privatumo politika

 • Šia „Privatumo politika“, mes, UAB „Laroma“, įmonės kodas 233806410, buveinės adresas Raudondvario pl. 93, Kaunas, LT-47184,

  e. paštas info@laroma.lt, tel. 370 698 866 86, laikomės 2016 m. balandžio 27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento

  (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, atsižvelgiant į asmeninių duomenų apdorojimą ir tokių duomenų laisvą judėjimą.

   

  Ši „Privatumo politika“ taikoma visam asmeninių duomenų, kuriuos UAB „Laroma“ gauna iš įvairių šaltinių,

  kad suteikti tinkamas paslaugas klientams, apdorojimui.

   

  Mes naudojame tik tuos asmeninius duomenis, kurie būtini mūsų paslaugų teikimui:

  1. Rengdami pasiūlymus, pirkimo užsakymus bei pardavimo dokumentus;

  2. Pristatydami prekes;

  3. Suteikdami profilaktikos, garantinio aptarnavimo bei remonto paslaugas;

  4. Siųsdami naujienlaiškius ir asmeninius pasiūlymus;

  5. Įgyvendindami verslo planavimą ir analizę;

  6. Priimdami darbuotojus;

  7. Gerindami paslaugų kokybę;

  8. Kontroliuodami informacinių sistemų administravimą saugumo tikslais;

  9. Vykdydami vaizdo stebėjimą kompanijos patalpose saugumo tikslais;

  10. Organizuodami produktų mokymus ir išduodami sertifikatus;

  11. Kurdami ir palaikydami vartotojų paskyras vartotojų savitarnos portaluose.

   

   Mes naudojame jūsų asmeninius duomenis tik tuomet, kai turime legalų pagrindą tai daryti:

  1. Kai sudaroma pirkimo sutartis. Gautus jūsų asmeninius duomenis naudojame paslaugų įgyvendinimui bei kokybės gerinimui;

  2. Kai registruojatės mūsų savitarnos platformose, kurių internetinis adresas www.orodievai.lt arba www.susilk.lt;

  3. Kai lankotės mūsų prekybos, prekių atsiėmimo vietose. Šiose vietose yra sumontuota vaizdo stebėjimo ir įrašymo įranga. Įvykus nenumatytiems įvykiams, vagystei ar kitokiai kriminalinei veiklai, mes peržiūrime įrašytus vaizdo įrašus, kad apsaugotume teisinius nukentėjusių asmenų interesus;

  4. Mes siunčiame naujienlaiškius, kainynus bei kitą aktualią informaciją jei esate davę sutikimą gauti tokią medžiagą;

  5. Kai lankotės bei dalyvaujate mūsų produktų mokymuose jūs sutinkate dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo;

  6. Kai siunčiate savo CV, jūs sutinkate dėl asmeninių duomenų apdorojimo. Kaip savo CV pateikėjas, jūs esate atsakingas už jo turinį ir įtrauktų duomenų kiekį;

  7. Kai būtina tam, kad būtų įvykdyti legalūs mums taikomi įsipareigojimai.

  8. Kai įgaliotos valstybinės institucijos pateikia prašymą.

   

  Jūsų duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, tik tuo atveju, kai būtina suteikti mūsų paslaugas:

  1. Pristatymo ir kurjerių paslaugų tiekėjams, kurie jums pristato prekes, įskaitant bet kokio tipo pašto paslaugas;

  2. Trečiosios šalies tiekėjams, kurie užtikrina mūsų informacinių sistemų veikimą;

  3. Garantinio ir pogarantinio aptarnavimo kompanijoms;

  4. Partneriams, dalyvaujantiems produkto mokymuose ir juos vykdantiems;

  5. Finansinių paslaugų tiekėjams, su kuriais jūs sudarote sutartį dėl prekių pirkimo išsimokėtinai;

  6. Įstatymų vykdomajai valdžiai pagal procedūras, nurodytas Lietuvos Respublikos įstatymuose;

  7. Viešosioms institucijoms, jei galiojančiuose įstatymuose taikoma tokia pareiga;

  8. Trečiosios šalies skolų išieškojimo paslaugų įmonėms, jei yra susitarimas tarp šalių.

   

  Jūsų asmeniniai duomenys, kuriuos pateikėte mums apdorojimui, yra saugomi ir apdorojami, vadovaujantis tokiais principais:

  1. Asmeniniai duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek būtina pirkimo sutarties įgyvendinimui, bet ne trumpiau nei laikotarpį, apibrėžtą įstatymais, reguliuojančiais mūsų veiklą;

  2. Asmeniniai duomenys, kurie apdorojami, remiantis jūsų sutikimu, yra apdorojami iki to momento, kol jūs atšaukiate savo sutikimą arba asmeninių duomenų apdorojimo tikslui sueina senaties terminas.

   

  Kaip savo asmeninių duomenų savininkas, jūs turite teisę:

  1. Pasiekti savo asmeninius duomenis, kuriuos mes apie jus apdorojame;

  2. Atšaukti savo sutikimą dėl asmeninių duomenų apdorojimo, kurį suteikėte mums dėl vienos iš nurodytų apdorojimo priežasčių;

  3. Patikslinti savo asmeninius duomenis, jei pastebite, kad mūsų apdorojami jūsų asmeniniai duomenys yra netikslūs, nepilni, pasenę, klaidingi arba norite juos pakeisti;

  4. Reikalauti jūsų asmeninių duomenų pašalinimo;

  5. Reikalauti jūsų asmeninių duomenų perdavimo.

   

   Norėdami atšaukti sutikimą dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo, patikslinti, ištrinti ar perduoti savo asmeninius duomenis arba, atitinkamai, apriboti apdorojimą, informuokite mus el. pašto adresu info@laroma.lt. Atšaukdami sutikimą dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo ar pateikdami prašymą pašalinti jūsų asmeninius duomenis, atkreipiame dėmesį, kad negalėsime nutraukti jūsų asmeninių duomenų apdorojimo, jei:

  1. Jie yra būtini, vykdant įstatymus, reguliuojančius mūsų veiklą;

  2. Duomenų apdorojimas vis dar būtinas dėl mūsų teisinių interesų;

  3. Jūsų asmeninių duomenų apdorojimas yra būtinas tolesniam prekių pristatymui ar paslaugų suteikimui. Tokiu būdu, sutikimo dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo atšaukimas ar prašymas juos pašalinti gali anuliuoti mūsų sutartį.

   

   Jūs turite teisę perduoti savo asmeninius duomenis pagal BDAR 20 straipsnį:

  1. Norint gauti jums rūpimus asmeninius duomenis, kuriuos mums pateikėte, struktūrizuota, įprastai naudojama ir kompiuteriu apdorojama forma;

  2. Norint pateikti mums prašymą perduoti jūsų asmeninius duomenis kitam valdytojui, kai tai techniškai įmanoma ir valdytojas, kuriam perduodami asmeniniai duomenys, nesudaro tam kliūčių;

  3. Jei manote, kad jūsų teisės, susijusios su asmeninių duomenų apsauga, yra pažeistos, galite pateikti skundą institucijai, atsakingai už asmeninių duomenų apdorojimo priežiūrą: https://www.ada.lt/;

  4. Jūs galite nurodyti kitą asmenį, kuris gaus jūsų nupirktas prekes, tik tuo atveju, jei šis asmuo davė jums savo sutikimą. Pateikdami mums informaciją apie trečiąsias šalis, kurios gaus jūsų prekes, jūs patvirtinate, kad šis asmuo davė jums savo sutikimą perduoti, naudoti ir apdoroti jo duomenis;

  5. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume savo tinklalapio ir klientų savitarnos portalo naudojimą. Slapukai padeda mums pritaikyti mūsų tinklalapį prie vartotojų poreikių ir interesų. Slapukai yra mažos tekstinės bylos, kurios siunčiamos į jūsų kompiuterį ar mobilųjį įrenginį, kai lankotės mūsų tinklalapyje, ir kurias tinklalapis išsaugo jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai jūs atsidarote tinklalapį;

  6. Mes pasiliekame teisę keisti šį dokumentą bet kuriuo metu. Prašome periodiškai apsilankyti šiame puslapyje ir patikrinti, ar nėra pakeitimų. Jūs galite lengvai tai atlikti, patikrindami datą apačioje. Toliau naudodami tinklalapį ar jame lankydamiesi, jūs sutinkate su šiais pakeitimais.

 • Prenumeruok ir laimėk

  Informacija